Czym jest Program Leczenia i Rehabilitacji (PLiR) „Mam Szansę” ?

Wszystkie osoby ze stwardnieniem rozsianym mogą przystąpić do Programu Leczenia i Rehabilitacji Stwardnienia Rozsianego "Mam Szansę" (PLiR), czyli założyć przy naszej organizacji subkonto, na które posiadacz konta będzie mógł gromadzić pieniądze z 1% podatku oraz darowizn, które przeznaczać będzie można na leczenie i rehabilitację związane z SM.

Osobie, przystępującej do PLiR "Mam Szansę", udostępniony zostaje rachunek bankowy organizacji (81 1440 1390 0000 0000 1569 1646).

Cały ciężar zdobywania pieniędzy spoczywa na posiadaczu subkonta!

Za prowadzenie subkonta naliczana jest opłata 25 zł miesięcznie. Kwota ta pobierana jest co miesiąc ze środków zgromadzonych na subkoncie. Reguluje to paragraf 5 "Porozumienie w sprawie przystąpienia do Programu Leczenia i Rehabilitacji SM".

Pieniądze te pozwalają nam opłacić w odpowiedniej części: wynagrodzenie księgowej, koordynatora programu oraz koszty związane z najmem biura, rachunki za telefon, Internet, wysyłkę pocztową a także materiały biurowe wykorzystywane do ewidencjonowania i prowadzenia subkont.Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku