FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Jak działa subkonto

  1. Czy PTSR zwraca koszt usług, sprzętów lub leków, które osoba posiadająca subkonto opłaciła z własnej kieszeni?
  2. Czego dotyczą „zalecenia lekarskie”, o których mowa we Wskazówkach dotyczących programu Leczenia i Rehabilitacji?
  3. W jaki sposób pobierana jest opłata administracyjna za prowadzenie subkonta?
  4. Co robić, żeby subkonto było opłacalne?
  5. W jaki sposób można dowiedzieć się o stanie subkonta?
  6. Czy PTSR może pokryć część kosztów zakupu leków, usług lub sprzętów, gdy uzbierana na subkoncie kwota nie jest wystarczająca?
  7. Czy w związku z tym, że subkonta są imienne a nazwiska chorych teoretycznie mogą się powtarzać, nie zachodzi prawdopodobieństwo błędnego księgowania środków?
  8. W jaki sposób Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) dokonuje zapłaty za usługi, sprzęty lub leki dla swoich podopiecznych?

  2. Faktury, rachunki

  1. Jak powinna być wystawiona faktura lub rachunek, aby PTSR mógł ją niezwłocznie opłacić?
  2. Czym jest faktura pro forma i kiedy jest potrzebna?
  3. Jak powinna wyglądać faktura gdy PFRON, PCPR lub inna jednostka dofinansowuje zakup sprzętu?
  4. Co robić, gdy dana organizacja (inne stowarzyszenie, PCK) nie może wystawić za usługę faktury ani rachunku?
  5. Co robić, gdy osoba posiadająca subkonto chce nabyć używany wózek elektryczny lub sprzęt rehabilitacyjny od osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej i tym samym nie może wystawić faktury vat ani rachunku?

  3. Wydatki z subkonta

  1. Co robić, gdy firma ma wątpliwości, co do uregulowania płatności przez PTSR?
  2. Co robić, gdy środki zgromadzone na subkoncie nie wystarczają do opłacenia pełnej kwoty za sprzęt rehabilitacyjny, leki lub usługę?
  3. Czy PTSR może pokryć część kosztów zakupu leków, usług lub sprzętów, gdy uzbierana na subkoncie kwota nie jest wystarczająca?
  4. Jakie prace wchodzą w zakres dostosowania mieszkania lub domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, które można sfinansować z subkonta?
  5. Na co można wydawać środki zgromadzone na subkoncie?

  4. 1% podatku

  1. Kiedy dostępne są środki pochodzące z 1% podatku należnego przekazanego na konkretne subkonto?
  2. Czy udostępniamy posiadaczom subkont dane osób, które przekazały 1% podatku?
  3. Co robić, gdy pracownik Urzędu Skarbowego przy składaniu PIT-u informuje, że podany numer KRS nie istnieje?
  4. Gdzie sprawdzić numer KRS Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (niezbędny do przekazania 1% podatku)?
  5. Czy środki pochodzące z 1% podatku należnego, zgromadzone w danym roku, muszą zostać wykorzystane w tym samym roku? Czy niewykorzystana pula przepada?
  6. Jakie dane są potrzebne do przekazania 1% podatku na konkretne subkonto?
  7. Jak przebiega procedura przekazywania 1% podatku na konkretne subkonto?


  Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku