Jak często występuje?

Stwardnienie rozsiane jest chorobą autoimmunologiczną centralnego układu nerwowego, złożonego z mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych. Więcej o samej chorobie możesz dowiedzieć się tu. W powszechnym przekonaniu na SM chorują jedynie młodzi dorośli. Badania wskazują jednak, że około 2,7-5% chorych zostało zdiagnozowanych przed osiągnięciem pełnoletności, a osoby które deklarują wystąpienie pierwszych objawów w tym czasie to nawet 10%. Większość dzieci z SM to osoby w wieku 10-17 lat, ale zdarzały się również przypadki, że chorobę wykryto u dzieci młodszych (ok. 1% przypadków). Obecnie w Polsce u około 1000 dzieci zdiagnozowano SM. Wśród najmłodszych (poniżej 6 r.ż.) przeważają chłopcy, ale później ten stosunek zmienia się i powyżej 12 r.ż. 75% przypadków stanowią dziewczynki. Podobnie jak u dorosłych zauważono zależność zachorowania od strefy klimatycznej – im dalej od równika, tym więcej zachorowań (patrz Epidemiologia).Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku