Jak założyć Subkonto w Programie "Mam Szansę"(PLiR)

 1. Pobierz z naszej strony internetowej komplet dokumentów i dokładnie je przeczytaj:
 2. W przypadku zaakceptowania warunków porozumienia wszystkie dokumenty wydrukuj i wypełnij:
 3. Do wypełnionych dokumentów dołącz:
  • Kserokopię/oryginał dokumentu potwierdzającego diagnozę SM (może to być: zaświadczenie, opinia lekarza, karta wypisu ze szpitala itp.)
  A jeśli jesteś członkiem PTSR dołącz kserokopię swojej legitymacji członkowskiej PTSR (podbitej na dany rok).
 4. Prześlij w/w dokumenty na adres Biura Rady Głównej PTSR:

  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
  ul. Nowolipki 2a
  00-160 Warszawa

   
 5. W przeciągu ok. 2 tygodni powinieneś otrzymać potwierdzenie przystąpienia do PLiR "Mam Szansę". W razie braku kontaktu prosimy o telefon (22 119 36 88) - może się zdarzyć, że dokumenty do nas nie dotarły lub że nie zdążyliśmy jeszcze dopełnić formalności.
 6. Około 15 dnia każdego miesiąca, posiadaczom subkont wysyłane są zestawienia finansowe zawierające informacje o dokonanych operacjach finansowych i znajdujących się na subkoncie środkach. Ważne: zestawienie dotyczy stanu konta z końca poprzedniego miesiąca. (Przykładowo: zestawienie otrzymane 18 marca dotyczyło będzie stanu konta np. z 28 lutego).

  Pierwsze informacje o stanie konta wysyłamy, gdy pojawią się na nim pierwsze środki.
 7. Pamiętaj! Aby z funduszy zgromadzonych przez Ciebie na subkoncie można było opłacić Twoje leczenie i rehabilitacje faktury muszą być wystawione na PTSR, czyli nabywcą jest:

  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
  Ul. Nowolipki 2a
  00-160 Warszawa
  NIP 526-16-73-344


  Każda faktura zawierać musi również dopisek: "PLiR - imię i nazwisko" osoby, z której środków faktura ma zostać opłacona.
  (lub "Mam Szansę - imię i nazwisko")

Uwaga!
Opłaty za zakupy dokonywane są wyłącznie w formie przelewu z rachunku bankowego PTSR na rachunek bankowy wystawcy faktury/rachunku. Nie ma możliwości przekazywania środków z rachunku bankowego PTSR bezpośrednio na rachunek odbiorcy wpłat celowych.Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku