REHABILITACJA W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS

Chcesz odzyskać zdrowie w ośrodku rehabilitacyjnym? ZUS daje Ci taką możliwość.

Kiedy możesz skorzystać z rehabilitacji:

Z programu rehabilitacji możesz skorzystać, jeśli jesteś zagrożony utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że ją odzyskasz po rehabilitacji. Dodatkowo musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

 • jesteś ubezpieczony w ZUS (pracujesz zawodowo),
 • pobierasz zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • pobierasz rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji możesz również skorzystać, jeśli:

 • podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywasz, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,
 • starasz się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Jakie dokumenty musisz przygotować

Przygotuj Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (Wniosek PR-4) , który wypełni Twój lekarz, u którego się leczysz.

Wniosek może być również wystawiony na dowolnym formularzu.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania i numer telefonu,
 • rozpoznanie medyczne w języku polskim,
 • opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy,
 • dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.),
 • informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Wniosek złóż w dowolnej placówce ZUS. Na badanie u lekarza orzecznika zabierz przygotowaną dokumentację z leczenia.

Ważne: Lekarz może wystawić Ci wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takiego wniosku nie musisz zanosić osobiście. Lekarz prześle go elektronicznie do ZUS.

Kto wydaje orzeczenie i skierowanie na rehabilitację

 • Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS:
 • po przeprowadzeniu badania lub
 • na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia.

Jeżeli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, otrzymasz skierowanie.

Termin i miejsce rehabilitacji możesz uzgodnić z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS, jednak jest to uzależnione od dostępności wolnych miejsc w danym turnusie i ośrodku.

Skierowanie na rehabilitację leczniczą możesz otrzymać już po około 8 tygodniach.

Ile trwa rehabilitacja

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymasz kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia.

Kto pokrywa koszty rehabilitacji

ZUS pokrywa koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. ZUS zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym mieszkasz, do/z ośrodka rehabilitacyjnego.

Jakie schorzenia możesz rehabilitować

Możesz być skierowany na rehabilitację w systemie:

stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń:

 • narządu ruchu,
 • narządu ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa),
 • układu krążenia,
 • układu oddechowego,
 • psychosomatycznych,
 • onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,
 • Zobacz także: Rehabilitacja dla osób po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,
 • narządu głosu,
 • ośrodkowego układu nerwowego - pilotażowy program rehabilitacji leczniczej od 1 lipca 2019 roku;
 • ambulatoryjnym (codziennie dojeżdżasz na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) w przypadku schorzeń:
 • narządu ruchu,
 • układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej

Lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym ustali indywidualnie dla Ciebie zabiegi i zajęcia z zakresu:

 • różnych form rehabilitacji fizycznej, czyli kinezyterapii indywidualnej, zbiorowej i ćwiczeń w wodzie,
 • fizykoterapii (ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego),
 • rehabilitacji psychologicznej, w tym między innymi psychoedukacji i treningów relaksacyjnych,
 • edukacji zdrowotnej w zakresie:
 • zasad prawidłowego żywienia,
 • znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych,
 • znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy,
 • podstawowych praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika,
 • kontynuacji rehabilitacji w domu po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego (instruktaż).


Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku