REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA

Trudno jest wymienić w jednym miejscu wszystkie rodzaje i miejsca wsparcia, jakie w ramach tej formy rehabilitacji są oferowane. Często instytucją współfinansującą rehabilitację osób z niepełnosprawnością jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który finansuje szereg podmiotów realizujących projekty rehabilitacyjne.

Rehabilitacja zawodowa to także wsparcie w przekwalifikowaniu czy pomoc w dostosowaniu miejsca pracy do zmieniających się potrzeb osoby z niepełnosprawnością, dofinansowanie studiów, turnusy rehabilitacyjne.

Informacji o oferowanym wsparciu można szukać na www.pfron.org.pl

A także poprzez system obsługi wsparcia PFRON :

https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator?id=2

Rehabilitację domową i rehabilitację w placówce, jak również rehabilitację społeczną w postaci wyjazdów integracyjnych oferują również oddziały PTSR.Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku