Doradcza komisja medyczna

Doradza Komisja Medyczna (DKM) to organ doradczy, działający przy PTSR, złożony ze specjalistów z różnych dziedzin (neurologów, neurologów dziecięcych, specjalistów fizjoterapii), którzy na co dzień zajmują się pracą z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane, posiadających bogaty – kliniczny oraz naukowy dorobek.

Doradcza Komisja Medyczna PTSR podjęła się:

  • propagowania najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie etiologii i leczenia stwardnienia rozsianego
  • inspirowania prac naukowych w zakresie leczenia, rehabilitacji i opieki społecznej

Zgodnie z §34 Statutu PTSR Komisja składa się z 7-15 członków, jej pracami kieruje Prezydium wybrane z jej członków w składzie: przewodniczący, dwóch zastępców i sekretarz.

Prezydium Doradczej Komisji Medycznej

prof. dr hab. Krzysztof Selmaj przewodniczący
prof. dr hab. Zbigniew Stelmasiak – I wiceprzewodniczący
prof. Jerzy Kotowicz - II wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Halina Bartosik - Psujek - sekretarz

Członkowie Doradczej Komisji Medycznej (w kolejności alfabetycznej):

Prof. dr hab. Anna Członkowska
Mgr. reh. Krzysztof Czubak
Dr med. Ewa Gruszka
Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak
Spec. neurol. Mariusz Kowalewski
Prof. dr hab. med. Jacek Losy
Prof. Zdzisław Maciejek
Dr n. med. Krzysztof Nadgrodkiewicz
Dr n med. Aleksandra Podlecka – Pietowska
Dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski
Prof. Danuta Ryglewicz
Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
Dr med. Jacek ZaborskiAktualności dotyczące działań Doradczej Komisji Medycznej:Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku